บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม
     กิจกรรมโครงการส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2565

เปิดอ่านแล้ว  885  ครั้ง   


     กิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ปี 2564

เปิดอ่านแล้ว  462  ครั้ง   


     กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ อบต.ด่านเกวียน ประจำปี 2564

เปิดอ่านแล้ว  961  ครั้ง   


     กิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง 35 ปีขึ้นไป

เปิดอ่านแล้ว  310  ครั้ง   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  1.  ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิง ปี 64  
  2.  ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนมกราคม 2564 
  3.  ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 
  4.  ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนกันยายน 2563 
  5.  ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนสิงหาคม 2563 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th