บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม
     โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุสร้างสุขด้วยธรรมปัญญา

เปิดอ่านแล้ว  385  ครั้ง   


     โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

เปิดอ่านแล้ว  330  ครั้ง   


     ๏ฟฝิจ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝรง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัต๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟ

เปิดอ่านแล้ว  1600  ครั้ง   


     กิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ปี 2565

เปิดอ่านแล้ว  824  ครั้ง   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  1.  ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(ADL)ประจำปีงบประมาณ 2565  
  2.  ประชาสัมพันธ์สรุปโครงการมหัศจรรย์ 1000 วััน 
  3.  ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิง ปี 64 
  4.  ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนมกราคม 2564 
  5.  ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th