บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม


  | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3   ต่อไป 

1049ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยหลังโรงเรียนบ้านหนองบอน
1048ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายบุญหาญ
1047ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายชลประทาน
979ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเชิด
977ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 4 - 9 - 5 สายเลียบคลองชล 
972ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมุ่ที่ 4 - 9 - 5 
971ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายถิน 
970ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสาสามแยกประปา 
969ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย คสล. เดิม ไป บ่อขยะ 
968ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านกำนันเสมียน 
967ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านอาจารย์ธนาพิต
966ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางเกสร 
965ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางพรทิพย์ 
964ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรงเรียนบ้านหนองบอน 
697ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
673ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
458ประกาศราคากลางและวิธีการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากที่ดินนายเชิด 
457ประกาศราคากลางและวิธีการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายคลองชั่งโค 
453ประกาศราคากลางและวิธีจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 
452ประกาศราคากลางและวิธีจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านตูม   กลับหน้าที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th