บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม

  | หน้า 1   

1329การโอนงบประมาณฯและเปลี่ยนแปลงฯ ปี 65 
1079ข้อบัญญัติงบประมาณรายรับประจำปี 2565 
1078ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 
952รายงานประมาณการรายรับ พ.ศ.2564 
951รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย พ.ศ.2564 
950ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2564 
769ประกาศใช้ข้อบัญญัติปี63 
764ประกาศใช้ข้อบัญญัติปี62 
644ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 
566ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
565ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
220ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ปี 2552 
186สรุปปีงบประมาณ 2551   กลับหน้าที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th