บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม


  | หน้า 1 | หน้า 2   ต่อไป 

1171สำนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3/2564 
1170สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 
1169สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 
1168สำเนารายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 
1167สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 
1026ประกาศเรียกประชุมสภา 
1025ประกาศเรียกประชุมสภา 
1024ประกาศเรียกประชุมสภา 
1023ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยสามัญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน 
1022ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 
1021ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 
1020ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 
1019ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2563  
1018ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 
869ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 
867ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 
866ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 
865ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 
864ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 
863ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ด่านเกวียน ประจำปี พ.ศ. 2562   กลับหน้าที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th