บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม


  | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3   ต่อไป 

1318ประกาศ เรื่อง การออกระเบียบสภา อบต.ด่านเกวียน  
1311ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 
1310ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ด่านเกวียน ประจำปี พ.ศ. 2566 
1308ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 
1307ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 
1306ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 
1305ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัญสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 
1304ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 
1303ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 
1302ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 
1301ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 
1300ประกาศรายงานประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 
1299ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 
1298ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 
1297ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ด่านเกวียน ปี พ.ศ. 2565 
1296ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.ด่านเกวียนสมัยแรก 
1171สำนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3/2564 
1170สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 
1169สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 
1168สำเนารายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2564   กลับหน้าที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th