บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม

  | หน้า 1   

1063 ข้อมูล คณะผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และเบอร์ติดต่อ 
963ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
962ข้อมูลสถิติการใช้สนามกีฬา 
961รายงานผลการจัดโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ด่านเกวียน ปีงบประมาณ 2563 
960สำรวจข้อมูลสนามกีฬาในเขต อบต.ด่านเกวียน ที่สามารถใช้งานได้ 
959ลานกีฬาในเขต อบต.ด่านเกวียน 
958แสดงผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 
799ข้อมูล คณะผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และเบอร์ติดต่อ 
780รายงานผลการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 2563 
773รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2563 
770ประเมินความพึงพอใจปี62 
469ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
303กองทุนหลัีกประสันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน 
190ทดสอบการบริการของ อบต.   กลับหน้าที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th