บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม


     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเชิด


             ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน  มีโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน  คสล.  สายบ้านนายเชิด  ชื่นจอหอ  ณ.  บ้านหนองบอน  หมู่ที่  6  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

บัดนี้  องค์การบริหารสาวนตำบลด่านเกวียน  ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว  ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่แฟ้มที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ  ณ  วันที่  22  พฤศจิกายน  2562

มีผู้อ่านข่าวนี้   217  ครั้ง


  กลับหน้าที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th