บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม
     111

เปิดอ่านแล้ว  284  ครั้ง   


     กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565

เปิดอ่านแล้ว  927  ครั้ง   


     กิจกรรมโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2565

เปิดอ่านแล้ว  1047  ครั้ง   


     กำหนดให้พื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ด่านเกวียน เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย100%

เปิดอ่านแล้ว  622  ครั้ง   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  1.  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565  
  2.  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 
  3.  ประกาศรับสมัครเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2561 
  4.  ประกาศ เปิด-ปิด การเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ 
  5.  ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ด่านเกวียน ประจำปี ๒๕๕๖ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th