บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม
  หมู่ที่ 1 บ้านด่านเกวียน ปกครองโดย ผู้ใหญ่บ้าน คือ นางสุกิจ บ้วนกระโทก
 
       หมู่ที่ 4 บ้านโนนม่วง ปกครองโดย ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายสนัด บาดกระโทก
 
หมู่ที่ 5 บ้านตูม ปกครองโดย ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายบำรุง อาจิณกิจ
 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองบอน ปกครองโดย ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายคำรบ เพราะกระโทก
 
หมู่ที่ 9 บ้านหนองไผ่ ปกครองโดย ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายสิงหล บวชกระโทก
 
หมู่ที่ 10 บ้านหนองสระธาร ปกครองโดย ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายเสมียน ชิดกระโทก

 

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th