บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม
     โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุสร้างสุขด้วยธรรมปัญญา   [ 27 ต.ค. 66 ]
วันที่ 26 ตุลาคม 2566 ชมรมผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุสร้างสุขด้วยธรรมปัญญา

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ได้รักษาศีล เข้าวัดฟังธรรม ฝึกนั่งสมาธิ ฝึกพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา  

2.  เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถจัดการความเครียด ปัญหาสุขภาพจิตได้อย่างเหมาะสม และเข้าสู่การ ป้องกันการฆ่าตัวตาย

3.  เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในกลุ่มผู้สูงอายุ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การอยู่ร่วมกัน การทำงานเป็นทีม มีจิตสาธารณะ

สถานที่ดำเนินการ 

ณ  วัดป่าภูผาสูง บ้านดงมะไฟ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
 ดำเนินกิจกรรมโครงการ ดังนี้ 

1.   กิจกรรมทำบุญตักบาตร  

2.   กิจกรรมถวายจังหัน ฟังธรรมะจังหัน นั่งสมาธิภาวนา 

3.   กิจกรรมปฏิบัติธรรม เดินจงกรม/นั่งสมาธิ   

4.   กิจกรรมสวดมนต์ ฟังธรรมเทศนา เดินจงกรม/นั่งสมาธิ

5.   กิจกรรมทำข้อวัตรกวาดตาด ทำความสะอาดบริเวณวัด   กลับหน้าที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th