บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม
     โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566   [ 31 ส.ค. 66 ]
อบต.ด่านเกวียน/ศพอส./ชมรมผู้สูงอายุ/รพ.สต.ด่านเกวียน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2566 
กิจกรรม 
เช้า  คัดกรอง
-วัดความดัน/ชั่งน้ำหนัก/วัดรอบเอว
-คัดกรองข้อเข่าเสื่อม/สมองเสื่อม
-ตรวจช่องปากและฟัน
กิจกรรม สันทนาการ
-กลุ่มสัมพันธ์
-เพลงเข้าจังหวะ
-ออกกำลังกายประกบท่าทาง
-เกมส์ป้องกันสมองเสื่อม
บ่าย แบ่งฐานการเรียนรู้4ฐาน
-ฐานโยคะ/ออกกำลังกายด้วยบาสโลบ
-ฐานกินผัก5สี 
-ฐานโทษของบุหรี่
-ฐานป้องแปรงฟันสะอาด


  กลับหน้าที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th