บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม
     โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566   [ 7 ก.พ. 66 ]
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566  นายบำรุง  อาจิณกิจ นายก อบต.ด่านเกวียน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566  ณ ที่ทำการ อบต.ด่านเกวียน โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ ผู้นำทุกภาคส่วน  ผู้ปกครอง ภาครัฐ ภาคเอกชน  เยาวชน ประชาชน ร่วมกิจกรรม


  กลับหน้าที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th