บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม


     ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพ อบต.ด่านเกวียน ประจำปีงบประมาณ 2566

มีแฟ้มที่เกี่ยวข้อง 1 แฟ้ม
1688631522.pdf

            อบต.ด่านเกวียน ขอประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพต่างๆในพื้นที่ อบต.ด่านเกวียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลและเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป

มีผู้อ่านข่าวนี้   70  ครั้ง


  กลับหน้าที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th