บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม
     เยี่ยมชมการดำเนินงาน กลุ่มมะกรูดเงินล้าน

เปิดอ่านแล้ว  384  ครั้ง   


     ประชุมคณะกรรมการกลุ่มมะกรูดเงินล้าน

เปิดอ่านแล้ว  203  ครั้ง   


     ชมรมผู้สูงอายุ อบต.ด่านเกวียน เข้าร่วมปลูกต้นไม้

เปิดอ่านแล้ว  558  ครั้ง   


     ชมรมผู้สูงอายุ อบต.ด่านเกวียน ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

เปิดอ่านแล้ว  598  ครั้ง   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  1.  ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่  
  2.  ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th