บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม


     ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 4 - 9 - 5 สายเลียบคลองชล

มีแฟ้มที่เกี่ยวข้อง 1 แฟ้ม
1628221557.pdf

             ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน  มีโครงการประกาศ  ประกวดราคา  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  4 - 9 - 5  สายเลียบคลองชลประทาน  ระหว่างวันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563  ถึง  วันที่  21  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563 ผู้สนใจตรวจสอบรายละเอียด  ประกาศประกวดราคาได้ที่แฟ้มที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ  ณ  วันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563

มีผู้อ่านข่าวนี้   592  ครั้ง


  กลับหน้าที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th