บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม


     เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

มีแฟ้มที่เกี่ยวข้อง 1 แฟ้ม
1682058123.pdf

            ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติการในการดำเนินการจัดซื้อ  จัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  ตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  

มีผู้อ่านข่าวนี้   134  ครั้ง


  กลับหน้าที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th