บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม..................................

คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่จากวันที่ 5 มิ.ย. 2552


Online : 1 คน

..................................
   เข้าสู่ระบบ
   เช็คเมล
..................................
   โคราชชีอีโอ
   สนง.จังหวัดนครราชสีมา
   ท้องถิ่น จว.นม
   ชมรมปลัดโคราช
   สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราช
   หอการค้า โคราช
   โรงแรมภูพญา ปากช่อง
   โรงแรมศรีพัฒนา
   กู้ภัย ฮุก 31
   ศูนย์ส่งเสริมและพัฒน..>>>
   โคราชทาวน์
   สภาอุตสาหกรรม
   ม.ราชภัฎ
   ม. เทคโนโลยี สุรนารี
   วัดเทพาลัย
   วัดอิสาน
   สนง.สาธารณสุขจังหวัด
   รวมกฎหมายท้องถิ่น
   ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
   เฟสบุค องค์การบริหาร..>>>
   ศาลปกครอง
   ป.ป.ช.
   a href="https://web.ocsc.


     กิจกรรมการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมแก่พนักงาน

เปิดอ่านแล้ว  570  ครั้ง   


     ประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น การซ่อมแซ่มไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน

เปิดอ่านแล้ว  395  ครั้ง   


     แบบรายงานการขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RA

เปิดอ่านแล้ว  742  ครั้ง   


     โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ปี 2566

เปิดอ่านแล้ว  1045  ครั้ง   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.  aaa  
  2.  ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ตอบแบบสอบถาม
  3.  ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตอบแบบสอบถาม
  4.  เปิดยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
  5.  ประกาศงบการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 66 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  1.  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยหลังโรงเรียนบ้านหนองบอน 
  2.  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายบุญหาญ
  3.  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายชลประทาน
  4.  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเชิด
  5.  ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 4 - 9 - 5 สายเลียบคลองชล 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  1.  รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ ปี พ.ศ.2567  
  2.  รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีพ.ศ.2567 
  3.  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2566  
  4.  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2566 แผ่น 2 
  5.  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2566 แผ่น 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  1.  คู่มือ ปฏิบัติงานรวมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  2.  คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  3.  คู่มือจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับเจ้าหน้าที่ 
  4.  คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  5.  คู่มือประชาชน ร้องทุกข์ ร้องเรียน / ช่วยเหลือสาธารณภัย / ขอรับน้ำอุปโภค 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  1.  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านญี่ปุ่นฯ  
  2.  ประกาศ No Gift Policy 2567 ไทย 
  3.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท 
  4.  คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมฯ 
  5.  ประกาศ No Gift Policy 2567 Eng 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  1.  ประกาศ เรื่อง การออกระเบียบสภา อบต.ด่านเกวียน   
  2.  ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 
  3.  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ด่านเกวียน ประจำปี พ.ศ. 2566 
  4.  ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 
  5.  ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   ตั้งกระทู้ใหม่
   อ่านทั้งหมด
211   ศึกษาดูงาน ท่องเที่ยว สัมมนา โดย เมืองแปะพาเที่ยว วันที่ 15 ก.ค. 62   อ่าน 399 ออกความเห็น 4
210   อัพเดตข่าวกีฬา โดย Kanpatawee วันที่ 23 เม.ย. 62   อ่าน 423 ออกความเห็น 5
209   รับสร้าง ออกแบบ และติดตั้งสวนน้ำ อุปกรณ์สวนน้ำ เครื่องเล่นสวนน้ำ ..>>> โดย ดาวเหนือ วันที่ 17 เม.ย. 62   อ่าน 301 ออกความเห็น 4
208   จำหน่ายและติดตั้งหญ้าเทียมจัดสวน หญ้าเทียมสนามฟุตบอล แผ่นใยสังเคร..>>> โดย ดาวเหนือ วันที่ 17 เม.ย. 62   อ่าน 215 ออกความเห็น 5
207   ข่าวกีฬา โดย jun วันที่ 24 ก.พ. 62   อ่าน 322 ออกความเห็น 4


สายตรงปลัด อบต.จ่าสิบโทเดือน ทิพย์ขุนทด
ปลัด อบต.
พฤษภาคม  xx
อา
พฤ
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 ค้นหาโดย google


   
อบต.บ้านเกาะ
   อบต.ครบุรี
   อบต.วังน้ำเขียว
   อบต.บ้านโพธิ์
   อบต.บ้านใหม่
   อบต.มะเริง
   อบต.โคกกรวด
   อบต.สุรนารี
   อบต.พลกรัง
   อบต.โคกสูง
   อบต.ดงใหญ่
   อบต.กระชอน
   อบต.สีมุม
   อบต.บุ่งขี้เหล็ก
   อบต.โนนค่า
   อบต.บึงพะไล
   อบต.แก้งสนามนาง
   อบต.งิ้ว
   อบต.ห้วยบง
   อบต.หนองจะบก
   อบต.ปรุใหญ่
   อบต.หมื่นไวย
   อบต.หนองบัวสะอาด
   อบต.โนนเต็ง
   อบต.คง
   อบต.กระโทก
   อบต.หนองกระทุ่ม
   อบต.ท่าช้าง
   อบต.เมืองปราสาท
   อบต.หนองแจ้งใหญ่
   ข่าวสารสถานการณ์โควิด-
   เฟสบุค อบต.ด่านเกวียน


   เทศบาลโคกกรวด
   เทศบาลโนนสมบูรณ์
   เทศบาลกุดจิก
   เทศบาลลาดบัวขาว
   เทศบาลหนองไข่น้ำ
   เทศบาลพิมาย
   เทศบาลมะค่า
   เทศบาลโคราช
   เทศบาลจอหอ
   เทศบาลสูงเนิน
   เทศบาลใหม่
   เทศบาลดอนหวาย
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th