บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม
  | หน้า 1   

 เยี่ยมชมการดำเนินงาน กลุ่มมะกรูดเงินล้าน

 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มมะกรูดเงินล้าน

 ชมรมผู้สูงอายุ อบต.ด่านเกวียน เข้าร่วมปลูกต้นไม้

 ชมรมผู้สูงอายุ อบต.ด่านเกวียน ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

 ประชุมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลด่านเกวียน

 การประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2566

 การประชุมชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3/2565

 ประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลด่านเกวียน

 กิจกรรมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโนรู

 กิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ได้รับผลกระทกจาก โควิด-2019

 กิจกรรมลงพื้นที่ของอาสานักบริบาล อบต.ด่านเกวียน

 การติดตามให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมาย TPMAP ปี 2565

 มอบรถโยกให้คนพิการ

 ลงพื้นที่ เยี่ยมเยือนและสำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม

 กิจกรรม เพื่อนช่วยเพื่อน

 

   กลับหน้าที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th