บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม
  | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10   ต่อไป 

 กิจกรรมการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมแก่พนักงาน

 ประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น การซ่อมแซ่มไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน

 แบบรายงานการขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RA

 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ปี 2566

 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2567

 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุสร้างสุขด้วยธรรมปัญญา

 อบต.ด่านเกวียน ก่อสร้างทางลาด-ที่จอดรถสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ

 โครงการ การประชุมสามัญประจำปี 2566 สภาเด็กและเยาวชนตำบลด่านเกวียน

 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ วันที่ 12 กันยายน 2566

 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ วันที่ 5 กันยายน 2566

 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566

 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุวันที่ 18ส.ค.2566

 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มมะกรูดเงินล้าน และศึกษาดูงาน

  โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน อบต.ด่านเกวียน (ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ)

 การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

 โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายสู่ชุมชน

 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด

 โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันผู้สูงอายุ  กลับหน้าที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th