บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม
     โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ วันที่ 12 กันยายน 2566   [ 15 ก.ย. 66 ]
อบต.ด่านเกวียน/ศพอส./ชมรมผู้สูงอายุ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำวันที่ 12 กันยายน 2566 
กิจกรรม
ให้ความรู้/ฝึกปฏิบัติการเพาะถั่วงอกจากขวดน้ำดื่ม
ให้ความรู้/ฝึกปฏิบัติการเพาะเห็นนางรม/เห็ดนางฟ้า จากวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น ตระกร้าเก่า เครื่องปั้นแตก ลังโฟม โดยใช้ทราย ฟาง เป็นตัวช่วยความชื้น
ให้ความรู้/ฝึกปฏิบัติการเพาะเห็ดหูหนู จากกิ่งไม้แค ซึ่งหาง่ายและได้ผลดี ใช้วิธีง่ายไม่ซับซ้อน
กิจกรรมสันทนาการ คลายเครียด
กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัด
กิจกรรมถวายสังฆทาน


  กลับหน้าที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th