บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม
     โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖   [ 31 ส.ค. 66 ]
อบต.ด่านเกวียน/ศพอส./ชมรมผู้สูงอายุ/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน /กองบังคับการตำรวจภูธรภาค3 ร่วมจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำวันที่29สิงหาคม2566
ภาคเช้า
-กิจกรรมสัมพันธ์
-เกมส์สื่อสารด้วยภาพ
-ให้ควารู้การใช้เทคโนโลยีสื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยในผู้สูงอายุ
ภาคบ่าย
-กิจกรรมเพลงเข้าจังหวะ
-แบ่งกลุ่มเพื่อหาประโยชน์/โทษ/แนวทางป้องกันภัยออนไลน์
-ให้ควารู้ภัยจากแก๊งคอลเซนเตอร์ และแนวทางป้องกัน


  กลับหน้าที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th