บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม
     ประชุม นายก อบต.ด่านเกวียน มอบนโยบายการป้องการการทุจริต   [ 9 ธ.ค. 65 ]
อบต.ด่านเกวียน จัดประชุม บุคลากรใน อบต.ด่านเกวียน  โดยมีนายบำรุง อาจิณกิจ นายก อบต.ด่านเกวียน มอบนโยบาย และชี้แจงรายละเอียดแนวทางการปรับปรุง การพัฒนาและการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส และสร้างความตระหนักเรื่องธรรมาภิบาลแก่บุคลากรในองค์กร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน เนื่องจากวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) 


  กลับหน้าที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th