บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม
     กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่อง.นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภ   [ 28 ต.ค. 65 ]
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 อบต.ด่านเกวียน ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาทำความสะอาดบริเวณวัด ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ วัดป่าโนนม่วง (หิมพานต์) หมู่ที่ 10 ตำบลด่านเกวียน โดยมี นายสุทัศน์ โทแหล่ง สาธารณสุขอำเภอโชคชัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.ด่านเกวียน เกษตรอำเภอโชคชัย กำนันตำบลด่านเกวียน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำประชาชน สภ.โชคชัย โรงเรียนโชคชัยสามัคคี วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี และประชาชนทุกภาคส่วน และขอขอบคุณบริษัท ห้างร้าน หจก. ภาคเอกชนที่ได้ให้การสนับสนุนสิ่งของ งบประมาณในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้


  กลับหน้าที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th