บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม
     กิจกรรมโครงการส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2565   [ 27 ก.ย. 65 ]
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ชมรมผู้สูงอายุ อบต.ด่านเกวียน ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ิ ประจำปี 2565 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ด่านเกวียน  โดยมีตัวแทนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม 


  กลับหน้าที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th