บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม
     กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรม ประจำปี 2565   [ 13 ก.ค. 65 ]
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหารนำโดยนายบำรุง อาจิณกิจ นายก อบต.ด่านเกวียน สมาชิกสภาฯ พนักงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ด่านเกวียน ร่วมถวายเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรม เนื่องในวันเข้าพรรษา วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ณ วัดป่าโนนม่วง (หิมพานต์) วัดบ้านหนองบอน วัดบ้านตูมและวัดบ้านด่านเกวียน


  กลับหน้าที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th