บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม
     รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกิน ในโคและกระบือ และฉีดพ่นกำจัดแมลงพาหนะ   [ 11 ม.ค. 65 ]
วันที่ 11 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอโชคชัย ได้ออกพื้นที่ชี้แจง และรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกิน ในโคและกระบือ และฉีดพ่นกำจัดแมลงพาหนะนำโรค ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ และ อบต.ด่านเกวียน ณ ศาลา SML หมู่ที่ 5 บ้านตูม ตำบลด่านเกวียน


  กลับหน้าที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th