บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม
 ย้อนกลับ | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8   ต่อไป 

 งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔

 ประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔

 งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔

 โครงการเพื่อสุขภาพดวงตาและสายตาที่ดีแก่ประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔

 โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านตูม วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

 โครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2554

 ฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรฯ ของคณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้นำชุมชน

 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554

 ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน อบต.ด่านเกวียน ประจำปี 2553

 การประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 3

 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2553

 โครงการแปรงสีฟันของหนู ประจำปี 2553

 โครงการเยี่ยมแม่และเด็กหลังคลอด ประจำปี 2553

 โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2553

 กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2553

 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2553

 นายก วนิชา มอบเงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพ

 คณะผู้บริหาร อบต.ด่านเกวียน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.สามัคคี อ.รือเสาะ

 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต "การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ครั้งที่ 1 "

 โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2553  กลับหน้าที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th