บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม
  | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8   ต่อไป 

 นายก อบต.ด่านเกวียน มอบนโยบาย No Gift Policy

 

 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

 ประชุม นายก อบต.ด่านเกวียน มอบนโยบายการป้องการการทุจริต

 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่อง.นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภ

 โครงการอบรมเด็กและเยาวชนรักษ์ถิ่นจิตอาสาคู่คุณธรรม ประจำปี 2565

 กิจกรรมโครงการส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2565

 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

 กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรม ประจำปี 2565

 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 7

 รณรงค์การออกกำลังกาย ประจำปี 2564

 กิจกรรมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565

 โครงการจัดเวทีประชาคมระดับตำบล เเละทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565

 ประชุม นายก อบต.ด่านเกวียน มอบนโยบายการป้องการการทุจริต

 กิจกรรมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกิน ในโคและกระบือ และฉีดพ่นกำจัดแมลงพาหนะ

 โคราชเมืองสะอาด kick off ปฎิบัติการทั้งจังหวัดกำจัด PM 2.5

 โครงการจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ อปท.

 กิจกรรมวันธงชาติไทย 28 กันยายน 2564  กลับหน้าที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th