บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม
     โครงการ การประชุมสามัญประจำปี 2566 สภาเด็กและเยาวชนตำบลด่านเกวียน   [ 27 ก.ย. 66 ]

สภาเด็กและเยาวชนตำบลด่านเกวียน 
จัดโครงการ การประชุมสามัญประจำปี สภาเด็และเยาวชนตำบลด่านเกวียน ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสภา อบต.ด่านเกวียน
โดย นายบำรุง อาจิณกิจ นายก อบต.ด่านเกวียน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และ นางสาวสุชาวดี แตงอยู่ ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลด่านเกวียน เป็นผู้กล่าวรายงาน
กิจกรรม

กิจกรรม “รู้จักทักทายละลายเป็นหนึ่ง” โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลด่านเกวียน
กิจกรรมสมัชชา เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 
ค้นหาปัญหาของเด็กและเยาวชน ร่วมกัน หาแนวทางป้องกันปัญหา และนำปัญหามาเป็นแนวทางจัดทำโครงการต่อไป  กลับหน้าที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th