บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม
     โครงการอบรมเด็กและเยาวชนรักษ์ถิ่นจิตอาสาคู่คุณธรรม ประจำปี 2565   [ 27 ก.ย. 65 ]
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 กองสวัสดิการฯ อบต.ด่านเกวียนจัดกิจกรรมโครงการอบรมเด็กและเยาวชนรักษ์ถิ่นจิตอาสาคู่คุณธรรม ประจำปี 2565 โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนบ้านตูม และโรงเรียนบ้านหนองบอน เข้าร่วมกิจกรรม


  กลับหน้าที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th