บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม
     กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 7   [ 1 มิ.ย. 65 ]
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 อำเภอโชคชัย
โดย นายธรรมธรรศ ทองสำโรง นายอำเภอโชคชัย ปลัดอำเภอ ข้าราชการทุกภาคส่วน ส่วนราชการภาครัฐ และภาคเอกชน กำนันตำบลด่านเกวียน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวตำบลด่านเกวียน ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดวัดบ้านตูม หมู่ที่ 5 ตำบลด่านเกวียน เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์จักรี ตรงกับวันที่ 30 พฤษภาคม ของทุกปี


  กลับหน้าที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th