บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม
     กิจกรรมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565   [ 20 เม.ย. 65 ]
อบต.ด่านเกวียนร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ อสม. อปพร. จิตอาสา ตำรวจและภาคประชาชน ร่วมอยู่จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11-17 เมษายน 2565 บริเวณหน้าร้านอาหารบ้านเครื่องปั้น แยกไฟแดง กม.12 หมู่ที่ 5 บ้านตูม ตำบลด่านเกวียน


  กลับหน้าที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th