บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม
     โคราชเมืองสะอาด kick off ปฎิบัติการทั้งจังหวัดกำจัด PM 2.5   [ 7 ม.ค. 65 ]
อบต.ด่านเกวียน นำโดยคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ พนักงาน  ผู้นำหมู่บ้าน ชาวบ้าน ร่วมพัฒนาหมู่บ้าน ทำความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง โครงการโคราชเมืองสะอาด  kick off ปฎิบัติการทั้งจังหวัดกำจัด PM 2.5  เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 


  กลับหน้าที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th