บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        กลับหน้าแรก
        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม
     กิจกรรมวันธงชาติไทย 28 กันยายน 2564   [ 28 ก.ย. 64 ]
วันธงชาติไทย 28 กันยายน 2564 ครบรอบ 104 ปี วันพระราชทานธงไตรรงค์ครั้งแรก ซึ่งนับว่ามีการใช้ธงไตรรงค์เป็นครั้งแรก หลังจากเปลี่ยนมาแล้วหลายครั้ง ก่อนที่เมื่อปี 2560 จะได้จัดให้เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นหนึ่งในการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานได้จัดกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย หน้าเสาธง


  กลับหน้าที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th