บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม..................................

คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่จากวันที่ 5 มิ.ย. 2552


Online : 1 คน

..................................
   เข้าสู่ระบบ
   เช็คเมล
..................................
   โคราชชีอีโอ
   สนง.จังหวัดนครราชสีมา
   ท้องถิ่น จว.นม
   ชมรมปลัดโคราช
   สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราช
   หอการค้า โคราช
   โรงแรมภูพญา ปากช่อง
   โรงแรมศรีพัฒนา
   กู้ภัย ฮุก 31
   ศูนย์ส่งเสริมและพัฒน..>>>
   โคราชทาวน์
   สภาอุตสาหกรรม
   ม.ราชภัฎ
   ม. เทคโนโลยี สุรนารี
   วัดเทพาลัย
   วัดอิสาน
   สนง.สาธารณสุขจังหวัด
   รวมกฎหมายท้องถิ่น
   ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
   เฟสบุค องค์การบริหาร..>>>
   ศาลปกครอง
   ป.ป.ช.
   a href="https://web.ocsc.


     โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุสร้างสุขด้วยธรรมปัญญา

เปิดอ่านแล้ว  487  ครั้ง   


     อบต.ด่านเกวียน ก่อสร้างทางลาด-ที่จอดรถสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ

เปิดอ่านแล้ว  537  ครั้ง   


     โครงการ การประชุมสามัญประจำปี 2566 สภาเด็กและเยาวชนตำบลด่านเกวียน

เปิดอ่านแล้ว  683  ครั้ง   


     โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ วันที่ 12 กันยายน 2566

เปิดอ่านแล้ว  682  ครั้ง   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.  ประชาสัมพันธ์ คำสั่ง ระบบสำหรับการปฎิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
  2.  ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน  
  3.  rwerwerwer 
  4.  ข้อบัญญัติ เรื่่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 
  5.  ขอเชิญร่วมประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้การบริการสาธารณะของ อปท. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  1.  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยหลังโรงเรียนบ้านหนองบอน 
  2.  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายบุญหาญ
  3.  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายชลประทาน
  4.  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเชิด
  5.  ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 4 - 9 - 5 สายเลียบคลองชล 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  1.  รายงานผลการประเมิน ITA ปี 2566 ต่อผู้บริหาร  
  2.  รายงานผลการประเมิน ITA ปี 2566 
  3.  รายงานผลการประเมิน ITA 2566 ต่อผู้บริหาร 
  4.  รายงานผลการประเมิน ITA 2566 
  5.  รายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  1.  1  
  2.  คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  3.  3333 
  4.  แนวทางการปฏิบัติงาน Dos & Don’ts  
  5.  ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  1.  ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและลงโทษทางวินัย ฉบับ 3  
  2.  ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและลงโทษทางวินัย ฉบับ 2 
  3.  ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและลงโทษทางวินัย ฉบับ 1 
  4.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 
  5.  เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  1.  ประกาศ เรื่อง การออกระเบียบสภา อบต.ด่านเกวียน   
  2.  ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 
  3.  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ด่านเกวียน ประจำปี พ.ศ. 2566 
  4.  ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 
  5.  ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   ตั้งกระทู้ใหม่
   อ่านทั้งหมด
222   หวยลาว โดย laolotto168 วันที่ 27 ต.ค. 65   อ่าน 574 ออกความเห็น 0
221   ข่าวด่วน โดย ข่าวด่วน วันที่ 23 ต.ค. 65   อ่าน 164 ออกความเห็น 0
211   ศึกษาดูงาน ท่องเที่ยว สัมมนา โดย เมืองแปะพาเที่ยว วันที่ 15 ก.ค. 62   อ่าน 300 ออกความเห็น 0
210   อัพเดตข่าวกีฬา โดย Kanpatawee วันที่ 23 เม.ย. 62   อ่าน 328 ออกความเห็น 0
209   รับสร้าง ออกแบบ และติดตั้งสวนน้ำ อุปกรณ์สวนน้ำ เครื่องเล่นสวนน้ำ ..>>> โดย ดาวเหนือ วันที่ 17 เม.ย. 62   อ่าน 219 ออกความเห็น 0


สายตรงปลัด อบต.จ่าสิบโทเดือน ทิพย์ขุนทด
ปลัด อบต.
ธันวาคม  xx
อา
พฤ
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 ค้นหาโดย google


   
อบต.บ้านเกาะ
   อบต.ครบุรี
   อบต.วังน้ำเขียว
   อบต.บ้านโพธิ์
   อบต.บ้านใหม่
   อบต.มะเริง
   อบต.โคกกรวด
   อบต.สุรนารี
   อบต.พลกรัง
   อบต.โคกสูง
   อบต.ดงใหญ่
   อบต.กระชอน
   อบต.สีมุม
   อบต.บุ่งขี้เหล็ก
   อบต.โนนค่า
   อบต.บึงพะไล
   อบต.แก้งสนามนาง
   อบต.งิ้ว
   อบต.ห้วยบง
   อบต.หนองจะบก
   อบต.ปรุใหญ่
   อบต.หมื่นไวย
   อบต.หนองบัวสะอาด
   อบต.โนนเต็ง
   อบต.คง
   อบต.กระโทก
   อบต.หนองกระทุ่ม
   อบต.ท่าช้าง
   อบต.เมืองปราสาท
   อบต.หนองแจ้งใหญ่
   ข่าวสารสถานการณ์โควิด-
   เฟสบุค อบต.ด่านเกวียน


   เทศบาลโคกกรวด
   เทศบาลโนนสมบูรณ์
   เทศบาลกุดจิก
   เทศบาลลาดบัวขาว
   เทศบาลหนองไข่น้ำ
   เทศบาลพิมาย
   เทศบาลมะค่า
   เทศบาลโคราช
   เทศบาลจอหอ
   เทศบาลสูงเนิน
   เทศบาลใหม่
   เทศบาลดอนหวาย
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th