บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม

        ข้อมูลทั่วไป
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        นโยบายผู้บริหาร
        ผู้บริหาร
        สภา อบต.
        ทำเนียบเจ้าหน้าที่
        หมู่บ้านในเขต อบต.
        บริการของ อบต.
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
        แผนยุทธศาสตร์
        งบประมาณ
        แหล่งท่องเที่ยว
        ร้านอาหารในเขต อบต.
        โรงงานในเขต อบต.
        OTOP
        สมุดเยี่ยม
        ร้องเรียน ร้องทุกข์
        ติดต่อ อบต.
        กองทุน สปสช.
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานพัฒนาสังคม..................................

คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่จากวันที่ 5 มิ.ย. 2552


Online : 1 คน

..................................
   เข้าสู่ระบบ
   เช็คเมล
..................................


   โคราชชีอีโอ
   สนง.จังหวัดนครราชสีมา
   ท้องถิ่น จว.นม
   ชมรมปลัดโคราช
   สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราช
   หอการค้า โคราช
   โรงแรมภูพญา ปากช่อง
   โรงแรมศรีพัฒนา
   กู้ภัย ฮุก 31
   ศูนย์ส่งเสริมและพัฒน..>>>
   โคราชทาวน์
   สภาอุตสาหกรรม
   ม.ราชภัฎ
   ม. เทคโนโลยี สุรนารี
   วัดเทพาลัย
   วัดอิสาน
   สนง.สาธารณสุขจังหวัด
   รวมกฎหมายท้องถิ่น
   ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
   เฟสบุค องค์การบริหาร..>>>
   ศาลปกครอง
   ป.ป.ช.
   a href="https://web.ocsc.


     นายก อบต.ด่านเกวียน มอบนโยบาย No Gift Policy

เปิดอ่านแล้ว  193  ครั้ง   


     

เปิดอ่านแล้ว  77  ครั้ง   


     โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

เปิดอ่านแล้ว  290  ครั้ง   


     ประชุม นายก อบต.ด่านเกวียน มอบนโยบายการป้องการการทุจริต

เปิดอ่านแล้ว  360  ครั้ง   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.  ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (IIT) ตอบแบบสอบถาม  
  2.  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
  3.  ประกาศสภา เรื่อง การออกระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน 
  4.  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน 
  5.  ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส อบต.ด่านเกวียน ใสสะอาด 2566 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  1.  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยหลังโรงเรียนบ้านหนองบอน 
  2.  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายบุญหาญ
  3.  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายชลประทาน
  4.  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเชิด
  5.  ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 4 - 9 - 5 สายเลียบคลองชล 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  1.  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565  
  2.  การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566 
  3.  การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  4.  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566 
  5.  รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2566 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  1.  คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  2.  3333 
  3.  แนวทางการปฏิบัติงาน Dos & Don’ts  
  4.  ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  5.  ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  1.  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการ  
  2.  คำสังแต่งตั้ง คณะทำงานเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมและขับเคลื่อนจริยธรรม 
  3.  ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  4.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร 
  5.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  1.  สำนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3/2564  
  2.  สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 
  3.  สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 
  4.  สำเนารายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 
  5.  สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   ตั้งกระทู้ใหม่
   อ่านทั้งหมด
222   หวยลาว โดย laolotto168 วันที่ 27 ต.ค. 65   อ่าน 66 ออกความเห็น 0
221   ข่าวด่วน โดย ข่าวด่วน วันที่ 23 ต.ค. 65   อ่าน 61 ออกความเห็น 0
211   ศึกษาดูงาน ท่องเที่ยว สัมมนา โดย เมืองแปะพาเที่ยว วันที่ 15 ก.ค. 62   อ่าน 106 ออกความเห็น 0
210   อัพเดตข่าวกีฬา โดย Kanpatawee วันที่ 23 เม.ย. 62   อ่าน 165 ออกความเห็น 0
209   รับสร้าง ออกแบบ และติดตั้งสวนน้ำ อุปกรณ์สวนน้ำ เครื่องเล่นสวนน้ำ ..>>> โดย ดาวเหนือ วันที่ 17 เม.ย. 62   อ่าน 87 ออกความเห็น 0


สายตรงปลัด อบต.จ่าสิบโทเดือน ทิพย์ขุนทด
ปลัด อบต.
มีนาคม  xx
อา
พฤ
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 ค้นหาโดย google


   
อบต.บ้านเกาะ
   อบต.ครบุรี
   อบต.วังน้ำเขียว
   อบต.บ้านโพธิ์
   อบต.บ้านใหม่
   อบต.มะเริง
   อบต.โคกกรวด
   อบต.สุรนารี
   อบต.พลกรัง
   อบต.โคกสูง
   อบต.ดงใหญ่
   อบต.กระชอน
   อบต.สีมุม
   อบต.บุ่งขี้เหล็ก
   อบต.โนนค่า
   อบต.บึงพะไล
   อบต.แก้งสนามนาง
   อบต.งิ้ว
   อบต.ห้วยบง
   อบต.หนองจะบก
   อบต.ปรุใหญ่
   อบต.หมื่นไวย
   อบต.หนองบัวสะอาด
   อบต.โนนเต็ง
   อบต.คง
   อบต.กระโทก
   อบต.หนองกระทุ่ม
   อบต.ท่าช้าง
   อบต.เมืองปราสาท
   อบต.หนองแจ้งใหญ่
   ข่าวสารสถานการณ์โควิด-
   เฟสบุค อบต.ด่านเกวียน


   เทศบาลโคกกรวด
   เทศบาลโนนสมบูรณ์
   เทศบาลกุดจิก
   เทศบาลลาดบัวขาว
   เทศบาลหนองไข่น้ำ
   เทศบาลพิมาย
   เทศบาลมะค่า
   เทศบาลโคราช
   เทศบาลจอหอ
   เทศบาลสูงเนิน
   เทศบาลใหม่
   เทศบาลดอนหวาย
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Tel & Fax 0-4433-8313 email : webmaster@dankwean.go.th